بایگانی‌ ماهانه: فروردین ۱۳۹۹

چگونه می توان پساب خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک را به حداقل رساند؟

چگونه می توان پساب خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک را به حداقل رساند؟

چگونه می توان پساب خروجی از دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک را به حداقل رساند؟ نگرانی که برخی درباره دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس در ارتباط...

آلودگی ناشی از استفاده بلند مدت از دستگاه واتر تک عموما بر چه قطعاتی تاثیر می گذارد؟

آلودگی ناشی از استفاده بلند مدت از دستگاه واتر تک عموما بر چه قطعاتی تاثیر می گذارد؟

آلودگی ناشی از استفاده بلند مدت از دستگاه واتر تک عموما بر چه قطعاتی تاثیر می گذارد؟ دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک دقت بسیار بالایی در تصفیه آب...

نحوه افزودن فیلتر آنتی باکتریال به دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک

نحوه افزودن فیلتر آنتی باکتریال به دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک

نحوه افزودن فیلتر آنتی باکتریال به دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک نقره فعال اصلی ترین بخش فیلتر آنتی باکتریال را تشکیل می دهد و تاثیر بسزایی در از بین...

ضرورت استفاده از گیج فشار در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک

ضرورت استفاده از گیج فشار در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک

ضرورت استفاده از گیج فشار در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک دستگاه های تصفیه آب خانگی مجموعه ای از قطعات و تجهیزاتی هستند که وجود برخی از آنها...

سرویس و نگهداری فیلتر کربن اکتیو گرانول تصفیه آب خانگی واتر تک

سرویس و نگهداری فیلتر کربن اکتیو گرانول تصفیه آب خانگی واتر تک

سرویس و نگهداری فیلتر کربن اکتیو گرانول تصفیه آب خانگی واتر تک فیلتر کربن اکتیو گرانول در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک به صورت هوزینگی ارائه می شود...

ضرورت استفاده از زانویی ممبران یک طرفه در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک 

ضرورت استفاده از زانویی ممبران یک طرفه در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک 

ضرورت استفاده از زانویی ممبران یک طرفه در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک  سیستم نوین و پیشرفته اسمز معکوس تنها با وجود فیلتری به نام ممبران تکمیل می...

ضرورت استفاده از شیر میکس در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک

ضرورت استفاده از شیر میکس در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک

ضرورت استفاده از شیر میکس در دستگاه های تصفیه آب خانگی واتر تک به صورت کلی قطعاتی که در دستگاه های تصفیه آب خانگی اسمز معکوس واتر تک مورد استفاده...