برچسب: تنظیم باد مخزن تصفیه آب

شیر تنظیم فشار هوا مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک

شیر تنظیم فشار هوا مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک

شیر تنظیم فشار هوا مخزن دستگاه تصفیه آب خانگی واتر تک فشار آب خروجی از شیر برداشت با فشار هوای درون مخزن ارتباط دارد. یعنی اگر فشار مخزن تنظیم نباشد...