برچسب: مشخصات فنی پمپ تصفیه آب 75 گالنی واترتک

پمپ تصفیه آب 75 گالنی واترتک

پمپ تصفیه آب 75 گالنی واترتک

پمپ تصفیه آب 75 گالنی واترتک پمپ قطعه ای مهم و ضروری در دستگاه های تصفیه آب اسمز معکوس است که فشار لازم را برای فیلتر ممبران فراهم می کند....