راهنمای خرید بهترین دستگاه تصفیه آب خانگی

از بهترین دستگاه های تصفیه آب خانگی می توان به دستگاه شش مرحله ای واترسیف اشاره کرد که مجهز به فیلترهای زیر باشد:

فیلترهای الیافی برای حذف ذرات معلق نظیر : گل و لای ، شن و ماسه ، ذرات ناشی از پوسیدگی لوله های آب ، زنگ آهن و …

فیلترهای کربن اکتیو برای حذف کلر ، تری هالومتان ها ، گازهای شیمیایی محلول در آب ، طعم و بوی نامطبوع آب و …

فیلتر اسمز معکوس (RO) برای حذف سموم و ترکیبات حل شده در آب نظیر : سختی آب ، نیترات ، فلزات سنگین مثل سرب و آرسنیک و کادمیوم و …

The best home water treatment devices can be noted that the six-stage Vatrsyf with the following filters:
Fibrous filters to remove suspended particles such as silt, sand, dust, water pipes from corrosion, rust, etc.
Activated carbon filters to remove chlorine, trihalomethanes, chemical gases dissolved in water, the taste and odor of water and …
Filter, reverse osmosis (RO) to remove toxins and compounds dissolved in water such as water hardness, nitrate, arsenic and heavy metals like lead and cadmium, etc.

Single water water treatment, water purification, water, single, single water water purifier, water purification soft water, domestic water treatment Branch, Water Safe Water Treatment, Water Treatment Branch, Water Soft Water Purifier, Water Site Safe Company Safe water, water purification Branch agencies, water agencies in Tehran, Safe, Safe water agencies, water

مطالب مرتبط