برچسب: دستگاه تصفیه آب خانگی سافت واتر

دستگاه تصفیه آب زیرسینکی RO

دستگاه تصفیه آب زیرسینکی RO

این مدل ها در داخل کابینت، زیر سینک ظرفشویی نصب شده و سیستم تصفیه آنها RO یا اسمز معکوس است و برای مناطقی که مواد معدنی و آلی اب بیش...