دسته: تصفیه آب واتر تک

دستگاه تصفیه آب واتر تک

مزایای فیلتر قلیایی واتر تک

مزایای فیلتر قلیایی واتر تک

مزایای فیلتر قلیایی واتر تک دستگاه تصفیه آب خانگی دارای شش مرحله فیلتراسیون می باشد و پس از مرحله ششم تا چهارده مرحله فیلتر می توان به آن اضافه کرد....

فواید آب نوشیدنی تصفیه شده

فواید آب نوشیدنی تصفیه شده

فواید آب نوشیدنی تصفیه شده آب لوله کشی شهری سرشار از آلودگی ها و میکروارگانیسم های مختلف است که ورود آن ها به بدن در طولانی مدت  باعث ایجاد بیماری...

فیلتر مینرال واتر تک

فیلتر مینرال واتر تک

فیلتر مینرال واتر تک در دستگاه تصفیه آب شش مرحله ای ، در مرحله ششم فیلتراسیون از فیلتر مینرال استفاده می شود . این فیلتر به آب مقطر به دست...

آداپتور ( adaptor) واتر تک

آداپتور ( adaptor) واتر تک

آداپتور ( adaptor) واتر تک آداپتورها یکی از مهمترین اجزاء برقی در دستگاه های تصفیه آب هستند. آداپتورها مبدل جریان برق در دستگاه های تصفیه آب با فرایند اسمز معکوس...