مراحل مختلف فیلتراسیون در دستگاههای تصفیه آب 5 و 6 مرحله ای

مرحله اول: فیلتر 5 میکرون PP ، جهت حذف ذرات معلق در آب مانند شن، ماسه، رسوبات آب. (زمان تعویض فیلتر: 4 تا 6 ماه)

مرحله دوم: جهت کاهش کلر و مواد آلی موجود بیش از اندازه در آب (کربن گرانول. (زمان تعویض فیلتر: 9 تا 12 ماه)

مرحله سوم: جهت حذف مواد شیمیایی و تکمیل مرحله دوم و همچنین جهت حذف بو و طعم (کربن اکتیو). (زمان تعویض فیلتر: 9 تا 12 ماه)

مرحله چهارم: فیلتر Membrane  جهت حذف نمکهای زائد و املاح آب و همچنین حذف ویروس و باکتری. (زمان تعویض فیلتر: 1 تا 2 سال)

مرحله پنجم: Post carbon filter جهت حذف هر نوع بو و طعم باقی مانده. (زمان تعویض فیلتر: 9 تا 12 ماه)

مرحله ششم: فیلتر Mineral جهت جبران و تکمیل مواد معدنی ضروری در آب. (زمان تعویض فیلتر: 9 تا 12 ماه)

 تعهد ما برای خدمات و جلب رضایت شما ،یک سال گارانتی و 10 سال خدمات پس از فروش ،حمل و نصب رایگان

همکاری و جابجایی دستگاه تصفیه آب نصب شده در هر زمان که شما محل سکونت خود را تغییر می دهید. (قابل توجه مستأجرها)

عرضه کننده قطعات یدکی و مورد نیاز دستگاهها در کوتاه ترین زمان.

Step 1: Filter 5 Micron PP, to remove suspended particles in the water such as sand, gravel, water and sediments. (Time to replace the filter: 4 to 6 months)
Step 2: To reduce excessive chlorine and organic matter in the water (carbon granules). (Time to replace the filter: 9 to 12 months)
Step 3: To remove chemicals and completed the second phase and also to remove the smell and taste (activated carbon). (Time to replace the filter: 9 to 12 months)
Step 4: Membrane filter to remove excess salts and mineral water as well as the removal of viruses and bacteria. (Time to replace the filter: 1 to 2 years)
Step 5: Post carbon filter to remove any remaining odor and taste. (Time to replace the filter: 9 to 12 months)
Step 6: Mineral filters to replace and complement the essential minerals in the water. (Time to replace the filter: 9 to 12 months)
Our commitment to service and satisfy you, one year warranty and 10-year after-sales service, delivery and installation for free
Cooperation and mobility of water treatment devices installed at any time you have changed your residence. (Notable tenants)
Supply of spare parts and equipment needed in the shortest time.

tek water water treatment, water purification, water tek, tek water, soft water, domestic water treatment, water purification Safe water, domestic water treatment Branch, Water Safe Water Treatment, Water Treatment Branch, Karaj home water treatment device, method of installation water purification soft water, domestic water treatment dealers in Karaj, reseller water purification soft water, water agencies, Safe, Safe water

مطالب مرتبط